ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

ШАНОВНІ КОЛЕГИ,
ПАРТНЕРИ ТА ДРУЗІ!

Енергетична галузь України є гарантом економічної стабільності та сталого розвитку держави, а НАЕК «Енергоатом» – ключовим елементом вітчизняної енергогенерації. За підсумками 2018 року атомні електростанції забезпечили 53,1 % електроенергії, отриманої українськими споживачами. Завдяки наполегливій та самовідданій праці наших фахівців Об’єднана енергетична система України працювала стабільно.

Пропонуємо вашій увазі третій Нефінансовий звіт ДП «НАЕК «Енергоатом». У ньому ви можете ознайомитись із результатами нашої роботи щодо реалізації стратегії розвитку Компанії та здійснення внеску в Цілі сталого розвитку ООН. У 2018 році ми працювали над забезпеченням стабільного енергетичного майбутнього країни згідно з Енергетичною стратегією України до 2035 року, яка передбачає збереження домінуючої ролі атомної генерації в енергобалансі країни.

Ми наполегливо працювали над продовженням строків експлуатації наявних атомних енергоблоків і водночас готувались до запровадження нових енергетичних потужностей. Наші зусилля дали позитивний результат. Найвизначнішим досягненням 2018 року стало продовження термінів експлуатації енергоблоків № 3 Рівненської АЕС та № 4 Запорізької АЕС, а також схвалення Кабінетом Міністрів України техніко-економічного обґрунтування будівництва енергоблоків № 3 і 4 на Хмельницькій атомній електростанції.

У 2018 році розпочався новий етап диверсифікації джерел постачання свіжого ядерного палива для вітчизняних АЕС. Це один із найскладніших та стратегічно важливих процесів для зміцнення енергетичної безпеки держави. Енергоблок № 3 Южно-Української АЕС став першим українським енергоблоком, який запрацював винятково на паливі компанії Westinghouse. Крім того, ми поглибили співпрацю з американськими партнерами і підписали доповнення до контракту з Westinghouse, яким передбачається розширення співробітництва і продовження строку дії чинного договору до 2025 року.

Саме енергоблок № 3 Южно-Української АЕС стане першим із шести пілотних енергоблоків, що за рахунок проектів підвищення потужності будуть компенсувати експортний режим роботи енергоблока № 2 Хмельницької АЕС у рамках надважливого проекту «Енергетичний міст «Україна − ЄС». Адже наша стратегічна мета – це інтеграція до європейської енергетичної системи ENTSO-E. Енергоміст сприятиме швидкому та ефективному розвитку експортних енергетичних можливостей України. Очікуємо, що вже у 2019 році під час прозорого конкурсу буде визначено приватного партнера державно-приватного співробітництва для проекту «Енергетичний міст «Україна – ЄС».

Високий рівень підготовки персоналу Енергоатома дозволяє нам брати участь у розробці та поширенні сучасних технологій світового масштабу. Так, у 2018 році НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Holtec International підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні в Україні малих модульних реакторів SMR-160. Після 2026 року ми плануємо побудувати 6 реакторів цього типу на Рівненській АЕС, а в подальшому впровадити їх на інших майданчиках українських атомних електростанцій. Співпраця з Holtec International передбачає, що Україна стане європейським хабом для розповсюдження технології SMR-160 та забезпечить виробництво частини обладнання на вітчизняних підприємствах. А це дасть змогу створити нові робочі місця та розвивати наукомістке виробництво в нашій державі.

Ми відповідально ставимося до розвитку не лише атомної, а й відновлюваної енергетики. Наприклад, у 2018 році Компанія продовжила реалізацію інвестиційного проекту щодо завершення будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС). Що ж до Олександрівської гідроелектростанції, то ми провели реконструкцію системи постійного струму. Додатковий відпуск електричної енергії Олександрівською ГЕС та Ташлицькою ГАЕС стосовно показників, врахованих у структурі тарифу на 2018 рік, склав 7,641 млн кВт·год, додатково було отримано 37,90 млн грн товарної продукції. Прагнучи мінімізувати викиди парникових газів та дбаючи про низьковуглецеве майбутнє, ми також почали будувати сонячну електростанцію на Запорізькій АЕС. Проект є пілотним, отже здобутий досвід буде корисним для подальшого поступу у використанні відновлюваних джерел енергії.

НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018

Слід зазначити, що «Енергоатом» став першою українською енергогенеруючою компанією, яка здійснює транскордонну оцінку впливу на довкілля відповідно до вимог Конвенції Еспо. Тож нашу роботу щодо вирішення екологічних питань належно оцінили на міжнародній арені: нам було приємно побачити Компанію у першій п’ятірці рейтингу «Кращі зелені енергогенерації: безвуглецеві генеруючі потужності», що підтверджує відповідність діяльності НАЕК «Енергоатом» загальносвітовим екологічним прагненням та Цілям сталого розвитку ООН.

У 2018 році, з уведенням в експлуатацію Комплексу з переробки радіоактивних відходів на Запорізькій АЕС, розпочався новий етап роботи нашої системи поводження з РАВ – етап завершеного циклу, від утворення до глибокої переробки радіоактивних відходів і отримання кінцевого продукту, що придатний для передачі на остаточне зберігання чи захоронення.

Енергоатом на практиці доводить своє прагнення до гармонізації діяльності з очікуваннями суспільства, дотримується принципів прозорості та підзвітності, відкрито інформує про роботу Компанії, її соціально-економічний та екологічний вплив на суспільство. Підтвердженням цього стало перше місце за індексом прозорості серед державних підприємств України у 2018 році та третє – серед підприємств усіх форм власності. Ми із задоволенням ділимося набутим досвідом та готові обговорювати гострі питання. У листопаді 2018 року «Енергоатом» став одним із генеральних партнерів ІХ Міжнародного форуму з енергетики для сталого розвитку, який було організовано у Києві за підтримки Програми розвитку ООН.

Ми вдячні всім, хто підтримав нашу боротьбу за реалізацію одного з найбільш амбітних проектів незалежної країни – будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Результати спільної роботи вже дають підстави для оптимізму: на початок 2019 року будівельна готовність об’єктів ЦСВЯП становила понад 72 %. Старт експлуатації сховища заплановано на 2020 рік. У комплексі з успішною диверсифікацією джерел постачання ядерного палива це остаточно позбавить нашу атомну енергетику залежності від РФ.

Українські атомники цікавляться світовими трендами, тому нам добре відомо, що ядерна генерація має стати потужним інструментом декарбонізації електроенергетики. Останні дослідження Агентства з ядерної енергетики Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD/NEA) свідчать про необхідність збереження атомних станцій як надійних, економічно вигідних та екологічно безпечних джерел електроенергії майбутнього.

Ми переконані, що саме завдяки потужній атомній генерації Україна зможе виконати умови Паризької кліматичної угоди, яка спрямована на зменшення темпів глобального потепління завдяки скороченню викидів діоксиду вуглецю. За весь час експлуатації українські АЕС запобігли викидам у навколишнє середовище 2,7 млрд тонн діоксиду вуглецю. Якби експлуатацію атомних електростанцій України було припинено, додаткові щорічні викиди становили б 70 млн тонн СО2.

Ефективна співпраця з усіма зацікавленими сторонами, максимальна прозорість у прийнятті стратегічних рішень та безумовна відповідальність перед суспільством і своїми працівниками дозволять «Енергоатому» й надалі залишатися рушієм соціально-економічного зростання України, генеруючи безпечну та надійну енергію сталого розвитку.

Юрій Недашковський,

Президент ДП «НАЕК «Енергоатом»

ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ