ЕФЕКТИВНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

,5
млрд грн
профінансовано
інвестиційних проектів

млн дол.
залучено від американських приватних інвесторів для забезпечення гарантованого фінансування проекту будівництва ЦСВЯП
,34
млрд грн
схвалено КМУ загальну вартість добудови третього та четвертого енергоблоків ХАЕС

 
пріоритетні інвестиційні проекти завершено
прийнято в екcплуатацію:
учбово-тренувальний центр Корпус «Г» на Запорізькій АЕС
комплекси з переробки РАВ на Запорізькій та Рівненськй АЕС
ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ

ВСТУПНЕ СЛОВО

Атомна енергетика є основою вітчизняної енергогенерації і водночас однією з найбільш капіталомістких галузей української економіки. Відтак стабільна робота ядерно-енер- гетичного комплексу потребує ретельного планування довгострокових інвестиційних проектів та їх належного фінансування. НАЕК «Енергоатом» успішно виконує поставлені перед Компанією інвестиційні плани, в межах яких у створення нових та модернізацію існуючих об’єктів атомної енергетики вкладаються десятки мільярдів гривень. Компанія чітко розуміє, що від сьогоднішніх інвестицій залежить майбутнє не лише ядерно-енергетичного комплексу України, а й усієї вітчизняної енергетики – добробут населення та стабільне зростання економіки.

Компанія щороку збільшує обсяги інвестицій, а найбільша увага приділяється пріоритетним проектам розвитку. У 2018 році НАЕК «Енергоатом» освоїла 11,5 млрд грн капітальних вкладень, що на 5,5 млрд грн більше, ніж у 2017 році. За той же період профінансовано капітальних вкладень на суму майже 11,9 млрд грн, що на 5 млрд грн більше, ніж у минулому році. Всього за 2018 рік введено основних фондів в обсязі 10,1 млрд грн, що на 5,7 млрд грн більше, ніж у 2017 році.

У 2018 році було виконано 133 заходи КЗПБ (введено основних фондів на 7,1 млрд грн), введено в експлуатацію три важливі об’єкти: учбово-тренувальний центр Корпус «Г» на Запорізькій АЕС та комплекси з переробки РАВ на Запорізькій та Рівненській АЕС (загальна сума основних фондів скала 2,1 млрд грн).

У 2019 році Компанія продовжить реалізацію стратегічно важливих проектів, серед яких найголовнішими є проект «Спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива», «Розбудова Южно-Українського енергетичного комплексу», а також розраховує на старт проекту «Енергетичний міст «Україна – ЄС», від якого залежить реалізація проекту «Добудова енергоблоків № 3, 4 ХАЕС».

НЕФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2018

У своїй інвестиційній діяльності НАЕК «Енергоатом» тісно співпрацює з міжнародними партнерами – європейськими структурами, галузевими організаціями, фінансовими інституціями та приватними компаніями, внесок яких у підвищення ефективності та безпеки експлуатації українських АЕС важко переоцінити.

Перед НАЕК «Енергоатом» стоять амбітні цілі, і колектив Компанії докладає максимум зусиль для забезпечення енергонезалежності країни, підтримки безпечного функціонування діючих АЕС та збільшення виробничих можливостей, дотримання усіх екологічних вимог. У 2019 році ми продовжимо реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів, які стануть міцним базисом для подальшого розвитку атомної енергетики в Україні.

Тетяна Амосова,

Директор з інвестицій та перспективного
розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом»

04
ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ
ГЕНЕРУЄМО ЕНЕРГІЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ